THEMEKai’s airport appearances - |overdose era|

+exo k;  +kai;  +jongin;  +exo k;  +kai;  +jongin;  +precious bb;  Baekhyun demonstrating his power to Chanyeol’s roommates

+dorks omg;  +exo k;  +baekhyun;  +chanyeol;  +baekyeol;  +qtpies;  +idek if i've reblogged this already;  +but ahh i need this on my blog again;  +perfection;  +exo k;  +kai;  +jongin;  +fave;  +exo k;  +suho;